Welkom

Clootwijck Estate Agronomisch advies

Clootwijck Estate beschouwt de natuur als een groot goed. Experts van Clootwijck Estate beschikken over een schat aan ervaring op het gebied van landbouw en agronomie in verschllende delen van de wereld. Na het ervaren van landbouwmethoden in verschillende landen en klimaten, en het zien van de mogelijke verbeteringen op basis van moderne kennis, besloot Clootwijck Estate zich te specialiseren in agronomie advies.

Ons doel is om boeren in ontwikkelende en ontwikkelingslanden te adviseren bij het verbouwen van gezonde en voedingsrijke gewassen, waarbij gewasziekten zoveel mogelijk voorkomen worden en de grond efficient wordt gebruikt zonder deze uit te putten.

Zoek

Disclaimer | Privacy